image

 1GOAL – vzděláním proti chudobě. Kampaň 1GOAL zastřešená mezinárodní fotbalovou federací FIFA chce využít popularity tohoto sportu a informovat o iniciativě vzdělání pro všechny na světovém šampionátu v Jižní Africe.

Podpořte 1GOAL
V roce 2000 stanovilo 189 vlád celého světa osm hlavních rozvojových cílů Spojených národů (UN Millennium Development Goals). Dva z nich si kladou za cíl využít vzdělání jako způsob boje s chudobou. V roce 2015 by tak měly skutečně všechny děti na světě mít možnost ukončit základní vzdělání. V roce 2015 by také všechny dívky na světě měly mít rovné příležitosti ve vzdělání na všech úrovních. Díky tlaku nejširší veřejnosti zapojené do projektu 1GOAL budou světoví lídři nuceni realizovat tyto sliby dané v rámci Mezinárodní kampaně pro vzdělání.

Za posledních deset let se toho v oblasti vzdělání dost změnilo. Řada zemí zrušila poplatky za všeobecné vzdělání a zvýšila výdaje na tuto oblast. Počet dětí navštěvujících školy se pak zvýšil o 40 miliónů. Přesto je na světě stále ještě 72 miliónů dětí, které školu navštěvovat nemohou. Právě to chce iniciativa 1GOAL změnit.

Díky partnerství s mezinárodní Asociací GSM osloví iniciátoři kampaně zhruba 1,5 miliardy majitelů mobilních telefonů po celém světě. Mezi nimi je také více než 274 miliónů zákazníků skupiny Telefónica z 25 zemí. Celosvětově jde o největší mobilní kampaň v historii, v rámci které operátoři oslovují své zákazníky, aby myšlenku 1GOAL podpořili. Stačí, aby odpověděli na SMS, případně poslali e-mail či se registrovali na webu kampaně: www.cz.o2.com/1goal.


„Vzdělání zajistí naši budoucnost a ta už dávno není omezena hranicemi jednoho státu či kontinentu. Proto se rádi připojujeme ke globální výzvě 1GOAL, kdy se nadnárodní operátoři spojili, aby společně s organizací FIFA využili fotbalový šampionát k propagaci této myšlenky,“ říká Jiří Šuchman, ředitel vnějších vztahů společnosti Telefónica O2.

Společnost Telefónica se oblasti vzdělávání systematicky věnuje více než 12 let a díky programu Proniño a dalším iniciativám jako O2 Think Big a O2 Ability Awards přispívá k sociálnímu rozvoji v zemích, kde působí.

image